Проект и реализация на знак @HOME

гр. София, Цариградско шосе, 2010 година

гр. Бургас, Мall, 2010 година

Светещи обемни знаци от плексиглас с диодно засветяване.

  • Светещ обемен знак @HOME от плексиглас, гр. София
  • Светещ знак, гр. София
  • Знак @HOME, гр. София
  • Дневен изглед, гр. София
  • Боядисване на носещата метална конструкция, гр. София
  • Детайл на обемния надпис, гр. София
  • Обемен надпис, гр. Бургас
  • @HOME, гр. Бургас
  • Светещ обемен надпис, гр. Бургас