Проект и изпълнеие на светещ тотем

La Pastaria

гр. Варна, 2005 година

Двустранно светеща касета.

Указателна табела.

  • Тотем La Pasteria - гр. Варна, 2005г.
  • Тотем La Pasteria - гр. Варна, 2005г.
  • Тотем La Pasteria - гр. Варна, 2005г.
  • Тотем La Pasteria - гр. Варна, 2005г.
  • Указателна табела La Pasteria - гр. Варна, 2005г.
  • La Pastaria