Реализиран проект магазин MULTIRAMA, гр.Плевен, 2008г.

Проект и реализация на магазин MULTIRAMA

гр. Плевен, 2008 година

Светеща касета Multirama.

Указателни табла от магнитно фолио и forex и pvc фолио.

Винилни пана.

  • Интериорни pvc табла, магазин MULTIRAMA, гр. Плевен, 2008г.
  • Указателни pvc табла, магазин MULTIRAMA, гр. Плевен, 2008г.
  • Фасадна светеща реклама, магазин MULTIRAMA, гр. Плевен, 2008г.
  • Интериор, магазин MULTIRAMA, гр. Плевен, 2008г.
  • Интериор, магазин MULTIRAMA, гр. Плевен, 2008г.
  • Рекламни транспаранти, магазин MULTIRAMA, гр. Плевен, 2008г.