Външна реклама - North East Properties

Външна реклама - North East Properties.

гр. Варна, януари 2012

Метала рамка с изпънато винилно пано, монтирани обемни букви от плексиглас.

Информационни табла, снап рамка, джобове от плексиглас, апликация от фолио.

  • Външна реклама - North East Properties